Anmeldelse af affald

Anmeldelse af affald

Inden du kan gå i gang med en nedrivning eller omfattende renovering, skal der laves en anmeldelse af bygge- og anlægsaffald til kommunen. Kommunen har herefter 14 dage til at anvise affaldet.

Har du svært ved at overskue reglerne? Det er du ikke alene om!

Med en fuldmagt fra dig kan Garde Miljø varetage den digitale anmeldelse og sikre, at alle relevante oplysninger er med, så sagsbehandlingstiden ikke forlænges unødigt.

Brug for rådgivning?

Anmeldelse af affald

Sådan gør vi

Byggeaffald anmeldes på www.bygningsaffald.dk eller på www.bygogmiljoe.dk

Kortlægningen anvendes som grundlag for anmeldelsen. Alt affald skal anmeldes.Det vil sige, at både det farlige, forurenede og det uforurenede affald skal anmeldes. 

Vi skal herefter have oplyst din godkendte transportør, som skal transportere affaldet.

Garde Miljø kan anmelde dit affald med få dages varsel.

Kontakt:

Morten Garde - tlf. 2222 4755 eller Rasmus Lassen - tlf. 2577 4755

Kortlægningsrapporten anvendes som grundlag for anmeldelsen af affald. Har du ikke fået udarbejdet en miljøkortlægning? 

-
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble