Boligtilsyn

Boligtilsyn

En af Garde Miljøs kerneydelser er at hjælpe landets kommuner med indeklimasager i boliger, hvor kommunen har tilsynspligt. Vi udfører her uvildige boligtilsyn i potentielt sundhedsfarlige boliger, og der undersøges for fugt, skimmelsvamp og andre forhold, som kan udgøre en sundhedsrisiko.

Garde Miljø udfører hvert år et stort antal boligtilsyn for mere end halvdelen af landets kommuner, og vi har stor erfaring i sager med udsatte borgere, hvor der skal tages særlige hensyn.

For at undgå interessekonflikter tilbyder vi ikke skimmelundersøgelser til udlejere, lejere eller ejere af ejerboliger.

Brug for rådgivning?

Boligtilsyn

Sådan gør vi

Efter aftale med kommunen og de berørte borgere besøger vi de respektive boliger. Vi undersøger boligen visuelt, laver fugtmålinger og udtager de nødvendige prøver for vurdering og dokumentation.

Besigtigelsesrapporten indeholder udover analysesvar også:

  • En vurdering af, om der ved ophold og anvendelse af boligen er sundheds- eller brandfare for beboerne.
  • Et grundlag for at vurdere, om der skal nedlægges forbud mod beboelse/ophold, eller om der skal indledes dialog om udbedring af forholdene.

 

  • En juridisk vurdering af, hvilke paragraffer i Byfornyelsesloven der er relevante for sagens løsning.
  • Anbefaling om det/de retsskridt, der bør vælges.

Kontakt os

”Dårligt indeklima kan skyldes flere ting, og den mest åbenlyse årsag er ikke nødvendigvis det eneste problem”

Jens Ilum Bock - Fagchef for Indeklima
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble