Jordundersøgelser

Jordundersøgelser

Jordundersøgelser bruges til at spore forurening og miljøproblemer i jorden, såsom tilstedeværelsen af kemikalier, olieprodukter eller tungmetaller.

Flytning af jord i forbindelse med anlægs- og byggearbejde skal anmeldes til kommunen. Har du brug for hjælp til en jordundersøgelse, tilbyder vi hos Garde Miljø jordundersøgelser i forbindelse med jordflytning, der kan anvendes som dokumentation ved anmeldelsen.

Brug for rådgivning?

 

Jordundersøgelser

Sådan gør vi

Vi planlægger og udtager jordprøver til analyse i forbindelse med jordflytninger. Jorden kategoriseres efter gældende bestemmelser på området.

Vi udarbejder herefter et notat med analyseresultaterne. Prøverne analyseres efter "Jordpakken", der omfatter total kulbrinter, PAH-forbindelser og tungmetaller, og kategoriseres efter forureningsgraden.

Normal analysetid på jord er 2-3 dage (Jordpakken). For asbest i jord er der længere svartid.

Kontakt os

Flytning af jord i forbindelse med anlægs- og byggearbejde skal anmeldes til kommunen.

Garde Miljø A/S
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble