Juridisk og adm. bistand

Juridisk og administrativ bistand

Hos Garde Miljø tilbyder vi landets kommuner rådgivning og hjælp i forbindelse med problematikker relateret til Byfornyelsesloven.

Med mere end 40 års erfaring ligger vores jurist inde med en stor juridisk paratviden og kan også tilbyde rådgivning i konkrete sager.

Brug for rådgivning?

Juridisk og adm. bistand

Sådan gør vi

Rådgivningen kan foregå telefonisk, skriftligt eller ved fysiske møder – alt efter jeres behov og opgavens omfang. Vi rådgiver bl.a. i forbindelse med:

  • Byfornyelses- og kondemneringssager
  • Bistand og dialog i klagesager
  • Byfornyelsespuljer

 

  • Bossinf og økonomi
  • Strategisk rådgivning

For at imødekomme jeres behov opfordrer vi til, at rådgivning af større omfang aftales ved henvendelse til Søren Garde på:

E-mail: sg@gardemiljo.dk

bubble