PCB-luftmåling

PCB-luftmåling

Garde Miljø udfører PCB-luftmålinger i offentlige myndigheders bygninger, i boliger og på arbejdspladser. Byggematerialer indeholdende PCB (polychlorerede biphenyler) blev anvendt i Danmark i perioden fra 1950’erne til 1976, hvorefter det blev forbudt. PCB blev dog fortsat anvendt i lukkede systemer, såsom kondensatorer i lysarmaturer frem til 1987.

Ved en PCB-luftmåling undersøger vi, om afgasningen fra de anvendte byggematerialer har et niveau, der udgør en sundhedsfare ved ophold i bygningerne.

Vi har stor erfaring med planlægning og udførelse af systematiske PCB-luftmålinger i kommunale bygninger.

Brug for rådgivning?

PCB-luftmåling

Sådan gør vi

Undersøgelsen udføres med en SKC Air Sampling Pump med tilhørende XAD-rør. Der behandles minimum 240 liter luft over en periode på 2-4 timer. Prøverne sendes til analyse hos vores faste laboratorium, der er DANAK-certificeret. Antallet af målinger i de enkelte bygninger vurderes med baggrund i de lokale forhold.

Vi kan typisk fremsende et notat med analyseresultaterne 14 dage efter, at målingen er udført.

Er der forhøjede værdier af PCB i indeluften, er der krav om udarbejdelse af en handlingsplan for nedbringelse af PCB-niveauet. Vi hjælper gerne med handlingsplanen samt tager dialogen omkring nedbringelse af PCB i indeluften.

Tiltag kan være fjernelse af de primære kilder, forsegling af materialer med høje værdier af PCB samt øget udluftning/ventilation m.v. For at lokalisere de primære "smittekilder" er det ofte nødvendigt af udtage materialeprøver for at påvise, hvilke materialer der har høje PCB-værdier.

Det anbefales altid at foretage kontrolmålinger efter implementering af PCB-sænkende tiltag.

Kontakt os

Vi udfører store systematiske undersøgelser af kommunale bygninger. I Aarhus Kommune har vi undersøgt mere end 250 bygninger for PCB i indeluften

Garde Miljø A/S
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble