Radonforhold

Radonforhold

Garde Miljø udfører radonmålinger i boliger, institutioner og på arbejdspladser. Siden 1998 har der været krav om radonsikring ved nybyggeri. Den gældende grænseværdi for radonkoncentrationen i nye bygninger er 100 Bq/m3. Dette er også referenceniveauet for eksisterende bygninger og ved vurdering af arbejdsmiljøet.

Heldigvis er radonundersøgelser enkle og billige. Garde Miljø har erfaring fra et stort antal systematiske målinger af kommunale bygninger, herunder både boliger, institutioner og forskellige typer arbejdspladser.

Brug for rådgivning?

Radonforhold

Sådan gør vi

Vi opsætter radonmålere (dosimetre) i ejendommens opholdsrum. For at få en retvisende måling af radonniveauet skal målingen udføres i fyringssæsonen, og måleperioden skal strække sig over mindst 60 dage. Derefter tager vi målerne ned og sender dem til analyse ved vores faste laboratorium.

Ved analyseresultater med radonværdier over 100 Bq/m3 vil vi komme med anbefalinger til sænkning af radonniveauet i bygningerne. Vi kan tilbyde supplerende digital måling af radonniveauet i brugstiden i de berørte lokaler. Er der brug for større tiltag for at radonsikre bygningen, står vi også klar med rådgivning og facilitering af en løsning.

Vi udfører undersøgelsen iht. SBi-anvisning 270, og resultaterne kan derfor bruges som dokumentation for, at man overholder bygningsreglementet og det nationale referenceniveau.

Kontakt os

Vi har undersøgt Aarhus Kommunes skoler og daginstitutioner for radon. I alt ca. 840 bygninger og næsten 1 million m2

Garde Miljø A/S
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble