Ressourcekortlægning og genbrug

Ressourcekortlægning og genbrug

Garde Miljø laver ressourcekortlægning af bygninger, der skal nedrives. Undersøgelsen indebærer en detaljeret bygningsgennemgang, hvor formålet er at identificere materialer, der kan genanvendes eller genbruges. 

Før ressourcekortlægningen udføres, er det en god idé at have afklaret, om der er konkrete mål for omfanget af genbrug, og om materialerne skal afhændes eller opbevares til genbrug i egne projekter.

Brug for rådgivning?

Ressourcekortlægning og genbrug

Sådan gør vi

Bygningsmaterialerne besigtiges visuelt, og der kontrolleres bl.a. for angreb af skadedyr i træværk m.v.

Besigtigelsen sammenholdes med resultatet af miljøkortlægningen, hvoraf det vil fremgå, hvis nogle bygningsmaterialer ikke kan genbruges eller genanvendes pga. indhold af miljøfarlige stoffer. 

Vi udarbejder en rapport, der beskriver, hvilke byggematerialer der er egnede til genbrug eller genanvendelse samt en skønnet mængde.

Mange materialer kan efter forarbejdning genanvendes i nye produkter. Ved genbrug af byggematerialer skal reglerne for byggevarer i hhv. Bygningsreglementet og Byggevareforordningen overholdes.

Kontakt os

Før man går i gang, er det vigtigt at have afklaret formålet med ressourcekortlægningen.

Garde Miljø A/S
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble