Saneringskontrol

Saneringskontrol

Garde Miljø udfører saneringskontrol i forbindelse med nedrivning og renovering. Efter nedbrydning og håndtering af bygningsdele indeholdende f.eks. asbest, PCB eller bly, kan der være rester af farlige stoffer i form af støv og fibre tilbage. Vi kan her hurtigt give svar på, om miljøsaneringen har fjernet alle farlige stoffer, og om arbejdsområderne kan frigives.

Vi tilgår altid opgaven som uvildig part, og I er garanteret objektivitet, når I benytter Garde Miljø til saneringskontrol.

Brug for rådgivning?

Saneringskontrol

Sådan gør vi

Vi udfører først en visuel undersøgelse og udtager prøver til analyse på relevante steder. Ved saneringskontrol indleveres prøverne som regel til hasteanalyse. Dermed minimeres forsinkelser af projektet.

Mod hastetillæg til laboratoriet kan vi sædvanligvis give svar fra dag til dag. Haster det meget, kan der bestilles asbestanalyser med svar samme dag.

Overskrider analyseresultaterne de gældende grænseværdier, skal der foretages yderligere rengøring af området. Ved behov kan Garde Miljø tilbyde rådgivning i forbindelse med sanering og rengøring for miljøfarlige stoffer.

Rengøring gentages, indtil renhedsprøverne overholder de relevante grænseværdier.

Kontakt os

 

Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble