Kommuner

Kommuner

Garde Miljø hjælper med alt fra miljøkortlægning, boligtilsyn og genhusningssager til systematiske radonundersøgelser eller totalrådgivning ved nedrivning af puljer af forfaldne huse. Vi servicerer løbende omkring 60 af landets 98 kommuner og har også opgaver for regionerne og staten.

Ydelser til kommuner

Find en specialist

Garde Miljø A/S har en professionel ansvarsforsikring, der dækker alle vores ydelser inkl. undersøgelser for og rådgivning om asbest.

Kommuner: Tekniske undersøgelser

Kommuner

Tekniske undersøgelser

Garde Miljø servicerer landets kommuner med alle vores tekniske undersøgelser vedrørende miljøfarlige stoffer og indeklima.

Undersøgelserne foretages ofte i sammenhæng med opgaver iht. Byfornyelsesloven. Vi laver f.eks. miljøkortlægninger forud for statsstøttede kommunale nedrivninger og skimmelundersøgelser i forbindelse med boligtilsyn.

Garde Miljø udfører også tekniske undersøgelser i forbindelse med kommunens egne projekter. Vi laver miljøkortlægninger i forbindelse med renoveringsarbejder og jordundersøgelser ved anlægsarbejde med jordflytning. 

Herudover tilbyder Garde Miljø undersøgelser for PCB, asbest, radon, skimmelsvamp og indeklimaproblemer i kommunens egne bygninger og arbejdspladser.

Brug for rådgivning?

Kommuner: Byfornyelsesloven

Kommuner

Byfornyelsesloven

Bekendtgørelse af lov om byfornyelse og udvikling af byer, eller i daglig tale Byfornyelsesloven, sætter rammerne for kommunernes indsats i forhold til usunde, utidssvarende ejendomme samt by- og områdefornyelse.

Garde Miljø tilbyder rådgivning om beslutninger og sagsbehandling i medfør af loven. Vi kan også hjælpe med reglerne omkring anvendelse af byfornyelsespuljer samt statsrefusion.

Vores jurist, Søren Garde, har over 40 års erfaring på området.

Brug for rådgivning?

Kommuner: Samarbejde

Kommuner

Vi er klar til at samarbejde

Har kommunen behov for den samme type ydelse på et større antal ejendomme, kan Garde Miljø komme med forslag til en rammeaftale på de ydelser, der er behov for.

Vi har fastprisaftaler med mange kommuner, enten på enkeltydelser eller på bistand med puljer af ejendomme. Dette suppleres ofte med juridisk rådgivning efter behov.

Brug for rådgivning?

"Respekt og situationsfornemmelse er nøgleord, når vi træder ind i borgernes private hjem"

Jens Ilum Bock - Fagchef for Indeklima
Brug for rådgivning?
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble