Private

Private

Står du som privat husejer over for en nedrivning eller renovering, så kan Garde Miljø hjælpe dig med de tekniske undersøgelser. Vi bliver ofte anbefalet af den lokale entreprenør, der kender os fra tidligere opgaver.

Ydelser til private husejere

Brug for rådgivning?

Garde Miljø A/S har en professionel ansvarsforsikring, der dækker alle vores ydelser inkl. undersøgelser for og rådgivning om asbest.

Private: Nedrivning

Private

Nedrivning af enfamiliehus eller sommerhus?

Vi bliver ofte kontaktet i forbindelse med privates nedrivning af enfamiliehuse eller sommerhuse. Din kommune kræver, at der udføres en kortlægning, inden en nedrivningstilladelse kan udstedes. Hos Garde Miljø kan vi som regel give dig en fast pris inkl. kørsel på miljøkortlægning, når du giver os nogle få informationer om bygningerne. 

Brug gerne vores tilbudsformular her på siden, hvor du også har mulighed for at vedhæfte op til 5 billeder af huset. Så vender vi tilbage med et tilbud hurtigst muligt.

Miljøkortlægning er lovpligtig ved nedrivning. Find lovgivningen i Affaldsbekendtgørelsens kapitel 11.

Få et tilbud

Private: Renovering

Private

Renovering af din bolig?

Frembringer din renovering mere end 1 ton affald, skal der ligesom ved en nedrivning udarbejdes en miljøkortlægning. Det samme gør sig gældende, hvis du udskifter termoruder, der kan være fremstillet i perioden 1950 til udgangen af 1977. 

Ved gør-det-selv arbejde udsætter mange mennesker desværre sig selv og omgivelserne for miljø- og sundhedsfarlige stoffer. Ofte uden at vide det.

Kortlægningsrapporten beskriver, hvor du kan finde information om de sikkerhedsforanstaltninger, der er nødvendige ved håndteringen af det miljø- og sundhedsfarlige byggeaffald. 

Vi giver dig et tilbud på en miljøkortlægning, der passer til dit projekt.

 

Få et tilbud

Private: Hvad får du for pengene?

Private

Hvad får du for pengene?

Vi oplever jævnligt private husejere, der er på jagt efter den billigste miljøkortlægning. Det kan vi godt forstå. Men miljøkortlægningen er et led i at beskytte vores miljø og de mennesker, der skal håndtere bygningsaffaldet. 

Uanset om du vælger Garde Miljø eller en anden rådgiver, vil den endelige pris ofte afhænge af antallet af materialeanalyser.

Når du bestiller en kortlægning hos Garde Miljø, er du sikker på at få en uvildig undersøgelse af din ejendom. Vi har nemlig valgt at fakturere materialeanalyserne til vores kostpris. Det er din garanti for, at der ikke tages flere materialeanalyser end nødvendigt.

Få et tilbud

"En god miljøkortlægning sikrer, at du kommer godt fra start, og risikoen for udgifter til ekstraarbejder under nedrivningen minimeres"

Ulrik Heitmann - Adm. direktør

Vi svarer på dine spørgsmål

Ofte stillede spørgsmål

Vi har samlet en række at de spørgsmål, vi ofte møder fra vores kunder. Desværre er der ikke altid et simpelt svar på et komplekst spørgsmål. Har du ikke fået besvaret dit spørgsmål, er du derfor altid velkommen til at kontakte os.

Gå til FAQ

Hvilke miljøfarlige stoffer undersøges der for?

PCB

PCB er en forkortelse for poly-chlorerede biphenyler. PCB er en blødgører og brandhæmmer og er en af verdens farligste miljøgifte. PCB er blevet brugt i byggerier fra 1950’erne frem til 1977, hvor det blev forbudt i åben anvendelse. I 1986 blev det ligeledes forbudt at anvende PCB i lukkede systemer som kondensatorer i lysrørsarmaturer og i hydraulikolie i elevatorhejs.

PCB findes i stort set alle byggematerialer fra før 1980 som maling, lak, gulvbelægninger, bløde fuger, kantforsegling ved ældre termoruder m.v.

PCB er et flygtigt stof, som kan smitte til indeluften. PCB er mistænkt for at være kræftfremkaldende.

Klorparaffiner

Klorparaffiner er en erstatning for PCB, som anvendes i årene frem til 2001. Klorparaffiner opdeles i tre kategorier: Langkædede (C18-C30), mellemkædede (C14-C17) og kortkædede (C10–C13). Det er summen af de kort- og mellemkædede klorparaffiner, som bestemmer, om et stof er forurenet eller farlig med klorparaffiner.

Klorparaffiner er ikke et flygtigt stof som PCB og smitter ikke til andre materialer eller indeluften.

Kortkædede (C10-C13) klorparaffiner anses som værende kræftfremkaldende. Ved håndtering af materialer med klorparaffiner anvendes samme forholdsregler som ved PCB.

Tungmetaller

Der undersøges for 8 tungmetaller. Tungmetalpakken består af arsen, bly, cadmium, chrom, kobber, kviksølv, nikkel og zink. Tungmetaller er bundet i de materialer de optræder i og spredes først til luften ved bearbejdning. Der findes tungmetaller i mange materialer – også materialer af nyere dato.  

Asbest

Asbest er benævnelsen på en gruppe naturligt forekommende tråde- og nåleformede mineraler, som har fundet anvendelse i byggeriet, blandt andet på grund af deres mange kvaliteter som evnen til at modstå varme, isoleringsevne og holder ofte i mange år grundet fibrenes armerende effekt.

Indånding af asbestfibre kan medføre alvorlige luftvejssygdomme som lungekræft, lungehindekræft og andre kræftrelaterede sygdomme.

Hvor finder jeg mere information om miljø og nedrivning?

Vi har samlet en håndfuld nyttige links, så du kan læse mere om de miljøfarlige stoffer, og hvordan de skal håndteres, når du nedriver eller renoverer en ejendom.

Asbest-huset.dk

renover-sikkert.dk

BFA Bygge & Anlæg - arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen - bfa-ba.dk

Asbestvejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

PCB-vejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Blyvejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Støv-vejledning - DI Byggeri (danskindustri.dk)

Kan jeg aflevere materialeprøver til jer?

Nej. Vi modtager ikke materialeprøver til analyse. Vi tilbyder i stedet at køre ud til dig og udtage prøverne. Så er du sikker på, at prøverne lever op til laboratoriets krav. 

Hvor findes de miljøfarlige stoffer i byggeriet?

I forbindelse med en miljøkortlægning undersøges det, hvilke miljøfarlige stoffer der findes i byggeriet.

Herunder kan du se, hvilke miljøfarlige stoffer der kan findes i forskellige bygningsdele i forbindelse med nedrivning eller renovering.

Asbest er anvendt i bl.a.:

 • Bøgeplader i fibercement frem til ca. 1988
 • Cementskiferplader frem til ca. 1986
 • Tagpap frem til ca. 1980
 • Fliseklæb frem til ca. 1980
 • Klæber ved gulvbelægninger frem til ca. 1980
 • Rørisolering som kiselgur frem til ca. 1980
 • Loft-, facade- og tagplader i fibercement frem til ca. 1990
 • Kit ved termoruder frem til 1980
 • Indfarvet beton anvendt på gulve frem til 1980

PCB er anvendt i bl.a.:

 • Maling og lak frem til 1980
 • Alle former for bløde gulvbelægninger frem til 1980
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 1980
 • Termoruder/kantforsegling perioden 1950-1977
 • Kit ved termoruder frem til 1980
 • Tapeter frem til 1980
 • PCB i kondensatorer ved lysarmaturer frem til 1986.

Klorparaffiner er anvendt i bl.a.:

 • Alle former for bløde gulvbelægninger frem til 2001
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 2001
 • Tungmetaller er anvendt i bl.a.:
 • Maling og lak frem til i dag.
 • Bløde fuger ved vinduer, døre og elementer frem til 1980.
 • Gulvbelægninger som vinyl og linoleum frem til i dag.
 • Glaserede fliser frem til i dag.

PAH og kulbrinter er anvendt i bl.a.:

 • Tagpap frem til i dag.
 • Vindpap frem til i dag.
 • Sokkelmaling frem til i dag.

Hvorfor kan jeg ikke bestille en skimmelundersøgelse?

Vi udfører kun skimmelundersøgelser for kommuner og andre offentlige myndigheder. Derved undgår vi interessekonflikter, når vi bistår kommunerne med deres tilsynspligt i forhold til usunde boliger. 

Vi henviser derfor til andre virksomheder, som tilbyder skimmelundersøgelser for private og udlejere.

Hvad koster en miljøkortlægning?

Prisen på en miljøkortlægning afhænger af flere faktorer: Bygningernes størrelse, alder og beskaffenhed har betydning for, hvor mange materialeprøver og -analyser der skal laves. Vi giver gerne en fast pris på din miljøkortlægning og kan tilbyde nogle af de billigste materialeanalyser på markedet.

Gå til FAQ
Kontaktformular

Ræk ud, så kontakter vi dig

bubble